'
'

T12 เครื่องกวาดพื้นใช้แบตเตอรี่แบบนั่งขับขนาดเล็ก

เครื่องกวาดและเป่าพื้นใช้แบตเตอรี่แบบนั่งขับขนาดเล็กรุ่น มาพร้อมกับพลังและความคล่องตัวของเครื่องขนาดกะทัดรัด เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ Tennant ซึ่งได้แก่เทคโนโลยีปราศจากสารเคมี ec-H20™

ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้นด้วยเครื่องกวาดและเป่าพื้นใช้แบตเตอรี่แบบนั่งขับขนาดเล็กรุ่น T12

• สัมผัสพลังของเครื่องกวาดแบบนั่งขับที่ทนทาน โดยไม่ต้องสูญเสียความคล่องตัว T12 ให้ระยะการขัดกว้างขึ้น 28% และทำความสะอาดได้ทุกมุมเมื่อเลือกใช้แปรงขัดด้านข้าง
• ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเงิน เพิ่มความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีปราศจากสารเคมี ec-H2O เมื่อเทียบกับสารเคมีทำความสะอาดพื้นและวิธีที่ใช้กันดั้งเดิม
• ทำความสะอาดพื้นได้ทุกซอกมุมด้วยการเลือกใช้แปรงขับด้านข้าง 
• ประหยัดเวลาและเงินที่ใช้ในการบำรุงรักษาประจำด้วจุดแจ้งการบำรุงรักษาที่สังเกตเห็นง่าย
• ทำให้ต้นทุนการเป็นเจ้าของต่ำ และเพิ่มระยะเวลาการทำงานสูงสุดด้วยการทำงานที่ไม่เกิดปัญหา ทนทานและบำรุงรักษาง่าย