'
'

ไอ.ซี.อี อินเตอร์เทรด – การดูแลและการบริการของเรา

ที่บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จำกัด เรามุ่งมั่นที่จะให้การดูแลและบริการที่คุณต้องการเพื่อให้บริการการทำความสะอาดที่ดีที่สุด

ฝ่ายสนับสนุนของเราจะช่วยให้ข้อมูลรวมทั้งความเชี่ยวชาญ ติดต่อเราเพื่อให้ฝ่ายบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเราช่วยลดอัตราการคืนอุปกรณ์ โดยการทำให้ระยะเวลาเสียหายของอุปกรณ์สั้นที่สุด

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเราเพื่อขอรับความช่วยเหลือ:

บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จำกัด

18 ถ. พรหมราษฎร์ แขวงบางบอน

เขตบางบอน กทม. 10150


โทร: 02-450-6055-6, 08-1721-3550

แฟกซ์: 02-450-6057

อีเมล์: info@iceintertrade.com