'
'

S30 เครื่องกวาดพื้นแบบนั่งขับขนาดกลาง

การกวาดพื้นโดยเครื่องรุ่น S30 เพิ่มประสิทธิภาพและดีต่อสุขภาพและความปลอดภัย ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย และช่วยปรับปรุงสภาพของสถานที่ โดยใช้งานได้ทั้งฝุ่นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

เครื่องกวาดแบบนั่งขับขนาดกลางรุ่น S30 ของสามารถกักเก็บได้ทุกอย่างตั้งแต่ฝุ่นซีเมนต์จนถึงฝุ่นขนาดใหญ่

• เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องกวาดแบบนั่งขับสูงสุดพร้อมด้วยการควบคุมฝุ่นแบบแห้งด้วยระบบ SweepSmart™ 3 ขั้น
• ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารด้วยประสิทธิภาพเครื่องกวาดแบบนั่งขับ
• ปรับปรุงการมองเห็นของผู้ใช้งานและลดความเหนื่อยล้าด้วยการออกแบบห้องนั่งขับแบบ Ergospace™ 

คุณลักษณะพิเศษของเครื่องกวาดแบบนั่งขับขนาดกลางรุ่น S30

• เข้าถึงระบบทำงานได้ง่าย และมีการวินิจฉัยสภาพเครื่องที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องกวาด ทำให้สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายและรวดเร็ว
• เทคโนโลยีกวาดแบบ II Speed™ ช่วยให้เลือกความเร็วการกวาดได้เหมาะสมกับชนิดของฝุ่น
• ระดับเสียง 80 เดซิเบลเอ ซึ่งนับเป็นระดับเสียงที่ต่ำที่สุดสำหรับเครื่องกวาดที่ใช้เครื่องยนต์

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งเครื่องกวาดแบบนั่งขับขนาดกลางรุ่น S30 ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณ

• แปรงสองด้านช่วยเพิ่มระยะการกวาดและประสิทธิภาพ
• ตัวกันกระแทกด้านหลังช่วยลดความเสียหายเมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
• ให้ความร้อนด้วยระบบความดันและระบบปรับอากาศในห้องคนขับช่วยให้ผู้ใช้งานปลอดภัยขึ้นและลดความเหนื่อยล้าของผู้ใช้งาน