'
'

การทำความสะอาดและอบแห้งอย่างรวดเร็ว ReadySpace

เทคโนโลยีทำความสะอาดพรมและอบแห้ง ReadySpace® ของ Tennant สามารถทำความสะอาดและอบแห้งอย่างรวดเร็ว ให้ความสะอาดเหมือนใหม่ภายในไม่กี่นาที เพื่อลดเวลาในการทำความสะอาด

คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยี ReadySpace® Rapid-Drying

เทคโนโลยีทำความสะอาดพรมและอบแห้ง ReadySpace® ของ Tennant สามารถทำความสะอาดและอบแห้งอย่างรวดเร็ว ให้ความสะอาดเหมือนใหม่ภายในไม่กี่นาที เพื่อลดเวลาในการทำความสะอาด

การทำงานเของการทำความสะอาดพรมและอบแห้งเร็วด้วยเทคโนโลยี ReadySpace® ของ Tennant

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการซื้อ