'
'

นวัตกรรม

นวัตกรรมเทคโนโลยีทำความสะอาดพื้น

บริษัท Tennant มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและเทคโนโลยีทำความสะอาดที่ทันสมัยที่สุดเพื่อทำความสะอาดพื้นแข็งและพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่เราเป็นผู้นำเรารับฟัง เราใช้ข้อมูลเชิงลึกจากความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อสร้างทางออกที่จะเปลี่ยนวิธีทำความสะอาด Tennant มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเครื่องทำความสะอาดที่ยั่งยืนและวิธีการทำความสะอาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถสร้างโลกที่สะอาดปลอดภัยและมีสุขภาพดีขึ้น

เทคโนโลยี ec-H2O NanoClean™

เช่นเดียวกับ ec-H2O™ เทคโนโลยี ec-H2O NanoClean™ นั้นใช้ไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนน้ำให้เป็นสารทำความสะอาด เทคโนโลยีรุ่นใหม่นี้ให้ประโยชน์เช่นเดียวกับรุ่นแรก แต่ทำความสะอาดได้ดีขึ้น โดยสามารถทำความสะอาดฝุ่นดินในอุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้น

» ดูเพิ่มเติม


เทคโนโลยีเพิ่มระยะเวลาขัด ES®

เทคโนโลยีเพิ่มระยะเวลาขัด ES® ของ Tennant จะรีไซเคิลน้ำยาทำความสะอาดของคุณเพื่อเพิ่มระยะเวลาขัดพร้อมกับลดปริมาณการใช้น้ำและสารซักฟอก

» ดูเพิ่มเติม


เทคโนโลยีสร้างโฟมขัด FaST®

เทคโนโลยีสร้างโฟมขัด FaST® ของ Tennant ใช้เพียงแค่น้ำยาความสะอาดปริมาณน้อย และใช้น้ำน้อยลงเมื่อเทียบกับวิธีการขัดพื้นแบบดั้งเดิม ซึ่งจะทำให้พื้นสะอาดภายในไม่กี่นาที ช่วยลดเวลาในการปิดการใช้งานของห้อง โถงหรือทางเดิน

» ดูเพิ่มเติม


การอบแห้งอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ReadySpace®

เทคโนโลยีทำความสะอาดพรมและอบแห้ง ReadySpace® ของ Tennant สามารถทำความสะอาดและอบแห้งอย่างรวดเร็ว ให้ความสะอาดเหมือนใหม่ภายในไม่กี่นาที เพื่อลดเวลาในการทำความสะอาด

» ดูเพิ่มเติม