'
'

ไอ.ซี.อี อินเตอร์เทรด | เทคโนโลยีสร้างโฟมขัด FaST

เทคโนโลยีสร้างโฟมขัด FaST® ของ Tennant ใช้เพียงแค่น้ำยาความสะอาดปริมาณน้อย และใช้น้ำน้อยลงเมื่อเทียบกับวิธีการขัดพื้นแบบดั้งเดิม ซึ่งจะทำให้พื้นสะอาดภายในไม่กี่นาที ช่วยลดเวลาในการปิดการใช้งานของห้อง โถงหรือทางเดิน

คุณสมบัติและประโยชน์ของเทคโนโลยีสร้างโฟมขัด FaST®

เทคโนโลยีสร้างโฟมขัด FaST® ของ Tennant ทำให้พื้นสะอาดและแห้งภายในไม่กี่นาที ช่วยลดเวลาในการปิดการใช้งานของห้อง โถงหรือทางเดิน

การใช้งานเทคโนโลยีสร้างโฟมขัด FaST® ของ Tennant

ทำอย่างไรจึงจะได้รับการรับรอง LEED-EB?