'
'

ไอ.ซี.อี อินเตอร์เทรด|เทคโนโลยีเพิ่มระยะเวลาขัด ES

เทคโนโลยีเพิ่มระยะเวลาขัด ES®

เทคโนโลยีเพิ่มระยะเวลาขัด ES® ของ Tennant จะรีไซเคิลน้ำยาทำความสะอาดของคุณเพื่อเพิ่มระยะเวลาขัดพร้อมกับลดปริมาณการใช้น้ำและสารซักฟอก

คุณสมบัติและประโยชน์ของเทคโนโลยีเพิ่มระยะเวลาขัด ES®

ระบบเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีระยะเวลาขัด ES® ช่วยรีไซเคิลน้ำยาทำความสะอาดเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการขัด

การใช้งานเทคโนโลยีเพิ่มระยะเวลาขัด ES® ของ Tennant

หมายเหตุ: การเก็บรักษานั้นแนะนำสำหรับรอบการรีไซเคิลสามครั้ง