'
'

ไอ.ซี.อี อินเตอร์เทรด เทคโนโลยี ec-H2O NanoClean

เทคโนโลยี ec-H2O NanoClean™

เช่นเดียวกับ ec-H2O™ เทคโนโลยี ec-H2O NanoClean™ นั้นใช้ไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนน้ำให้เป็นสารทำความสะอาด เทคโนโลยีรุ่นใหม่นี้ให้ประโยชน์เช่นเดียวกับรุ่นแรก แต่ทำความสะอาดได้ดีขึ้น โดยสามารถทำความสะอาดฝุ่นดินในอุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้น

คุณสมบัติและประโยชน์ของเทคโนโลยี ec-H2O NanoClean™ เทคโนโลยี ec-H2O™ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Tennant เป็นเทคโนโลยีทำความสะอาดที่ใช้กันทั่วโลก เป็นที่รู้จักเริ่มแรกในปี 2008 และนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์กับเครื่องในตระกูลเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ หลังจากนั้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีฟองนาโน ทำให้พัฒนามาถึง ec-H2O NanoClean™ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมทำความสะอาดรุ่นใหม่ของ Tennant NanoClean หมายถึงการสร้างฟองระดับนาโนซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในกลไกการทำความสะอาด เช่นเดียวกับ ec-H2O™ เทคโนโลยี ec-H2O NanoClean™ นั้นใช้ไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนน้ำให้เป็นสารทำความสะอาดซึ่งทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเงิน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับสารเคมีทำความสะอาดพื้นที่ใช้กันทั่วไป น้ำถูกเปลี่ยนโดย e-cell ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องโดยจะสร้างฟองขนาดเล็กหรือฟองนาโนกว่าล้านฟองต่อหนึ่งมิลลิลิตรของน้ำยาทำความสะอาด ฟองนาโนช่วยให้น้ำยาทำความสะอาดนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น