'
'

เกี่ยวกับเรา

คุณค่าของเรา: ความเชื่อมั่น | ประสบการณ์ | ทางเลือก | คุณภาพ | นวัตกรรมอัจฉริยะ

พันธกิจ: ให้บริการการทำความสะอาดที่ราบรื่นและครบวงจรแก่ธุรกิจ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงภาพลักษณ์ของธุรกิจให้ได้รับกำไรที่คู่ควร

เรื่องของเรา: ที่ ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด เรามุ่งมั่นในการพัฒนาการทำความสะอาดให้ก้าวหน้าและช่วยส่งเสริมธุรกิจต่างๆไปสู่ความสำเร็จ โดยเริ่มขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 (ปีที่ ไอ.ซี.อี. เริ่ม) จากทีมงานที่ทุ่มเทและมีประสบการณ์ในอาชีพการทำความสะอาด พร้อมทั้งประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี

เราทุ่มเทเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการดูแลลูกค้าของเราตั้งแต่การประเมินก่อนซื้อและขั้นตอนการตัดสินใจไปจนถึงการฝึกสอนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายหลังการขาย การบริการสนับสนุนและการสำรองชิ้นส่วนอะไหล่

บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด คือพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ของคุณ ซึ่งมอบนวัตกรรมผ่านขั้นตอนต่างๆของธุรกิจเพื่อสนับสนุนและให้แรงบันดาลใจในการส่งมอบความสะอาดขั้นสูงสุดไปยังลูกค้าของพวกเขา

การทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด มีความต้องการที่จะสร้างความแตกต่างให้ชุมชนที่เราให้บริการ เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอการทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำให้ลูกค้าของเราเข้าถึงและชื่นชมความสะอาดที่มีมาตรฐานสูง

เราทำให้การทำความสะอาดนั้นง่าย สนุก และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม