'
'

5680 เครื่องขัดพื้นแบบเดินตาม

เครื่องขัดพื้นแบบเดินตามรุ่น 5680 ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำความสะอาดของผู้ใช้ เติมน้ำยา ec-H2O NanoClean™ หรือเทคโนโลยีขัดถู FaST® ของ Tenant ช่วยลดการใช้น้ำและผงซักฟอกในสิ่งแวดล้อมของคุณ

ให้ผลลัพธ์ของการทำความสะอาดพื้นที่สม่ำเสมอด้วยเครื่องขัดพื้นและเป่าลมพื้นแบบเดินตามรุ่น 5680 ของ Tennant:

• ลดปริมาณการใช้น้ำและสารเคมีด้วย ec-H2O NanoClean™ นวัตกรรมของ Tennant และเทคโนโลยี FaST® 
• เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเพิ่มขนาดถังน้ำให้ใหญ่ขึ้นเพื่อลดการเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ
• ลดเวลาการฝึกสอนการใช้งานด้วยการควบคุมแบบ Quick-Train™

คุณลักษณะพิเศษของเครื่องขัดพื้นแบบเดินตามรุ่น 5680:

• หัวขัดถูและโครงที่ทนทานต่อการกัดกร่อนซึ่งเชื่อมกันด้วยตัวดูดซับแรงกระแทกทำให้มีความทนทานสูงสุด
• ระยะทำความสะอาดที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 28 นิ้ว/70 เซนติเมตร, 32 นิ้ว/80 เซนติเมตร, และ 36 นิ้ว/90 เซนติเมตรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณ
• สามารถเลือกใช้แบตเตอรี่แบบปิดสนิท ทำให้ไม่ต้องมีการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ทุกวัน และลดความเสี่ยงจากการดูแลรักษา ซึ่งพบบ่อยในแบตเตอรี่ทั่วไป